Letterhead

3e jaar | ArtEZ
Onder begeleiding van David Bennewith

Een letterhead voor een dansschool waarin ik onderzoek heb gedaan naar beweging en leesbaarheid en daarbij het samengaan van de brief en de letterhead zelf.