Microtypografie

3e jaar | ArtEZ
Onder begeleiding van Thomas Castro

Een moderne versie van ‘The practice and science of drawing’. Met de nadruk op tekenkunst.