Stageverslag

Stage verslag | 2012
Bij Harald Slaterus, Arnhem

Een verslag over de stage die ik liep bij Harald Slaterus.